Visar 15 av 44 träffar på Demokrati och digital delaktighet

Sortera på:
 1. Video

  "Man kan inte stå utanför samhället"

  Digital delaktighet blir alltmer en förutsättning för att kunna utöva medborgarskapet i samhället. Vad krävs för att stärka den digitala utvecklingen inom folkbildningen? 

  Källa:

  Publicerad:2014-02-06
 2. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande

  Källa:

  Publicerad:2007-10-09
 3. Artikel

  ”Halvledarkonceptet”

  Medborgarskolan i Ystad har sedan 2002 utvecklat ett mycket framgångsrikt recept för att utbilda och möta den digitala klyftan för seniorer. Dessvärre har vi nu kommit till något som kan liknas vid vägs ände. Verksamheten har blivit så stor och komplex att behovsinventering och metoder till bättre genomförande och planerna på vidare spridning i det närmaste fått läggas åt sidan.

  Källa:

  Publicerad:2007-10-17
 4. Artikel

  ”Testa flexibelt lärande!”

  Att ge korta, flexibla kurser med syftet att nå ovana dataanvändare, som inte tidigare studerat flexibelt Målgrupp Invandrare och kvinnor 55+ och andra ovana datoranvändare samt personer som aldrig deltagit i flexibelt lärande.

  Källa:

  Publicerad:2007-10-15
 5. Artikel

  Att bli digitalt delaktig

  Goda exempel från studieförbund

  Källa:

  Publicerad:2007-05-09
 6. Artikel

  Broar över den digitala klyftan

  Folkbildningsföreningen i Malmö syftar till kunskapsutveckling om fria programvaror och om tillgängliga göra dessa i föreningslivet.

  Källa:

  Publicerad:2007-10-15
 7. Artikel

  Dags för digitala inslag i all folkbildning

  - Det bästa sättet att överbrygga den digitala klyftan är att folkbildningen själv blir bättre på att ha med IT i allt från studiecirklar till administration och långa kurser. Hela folkbildningen måste bli en arena som stödjer deltagarnas digitala utveckling.

  Källa:

  Publicerad:2007-05-07
 8. Artikel

  Data för nybörjare

  Studieförbundet Bilda region Nord syftar med sitt projekt att tillgänliggöra det flexibla lärandet inom sitt verksamhetsområde

  Källa:

  Publicerad:2007-10-17
 9. Artikel

  DataNytta

  Att personer som fortfarande har ringa eller ingen erfarenhet av arbete med dator/IT, ska förvärva de kunskaper och vana som erfordras, för att bättre ta del av information, till nytta och nöje för sin egen tillvaro.

  Källa:

  Publicerad:2007-10-15
 10. Artikel

  Deltagande lärande med IT i skolan

  I ett års tid ges elever från skolornas allmänna linjer, och klassens lärare fullständigt IT-stöd för att undersöka vilka kommunikativa verktyg som fungerar bäst. Projektet är en deltagande metodutveckling för att få fram praktiska IT-pedagogiska modeller och övningar.

  Källa:

  Publicerad:2008-04-09
 11. Artikel

  Demokrati och digital delaktighet i SV Region Sydost

  Folkbildningen kan vara en viktig aktör i arbetet för att minska den digitala klyfta som finns i Sverige. För att det ska bli möjligt måste den digitala kompetensen bland personal och cirkelledare höjas.

  Källa:

  Publicerad:2007-10-15
 12. Artikel

  Demokrati och digital delaktighet Nybro SV

  SV Nybro har länge arbetat med folkbildning inom IT. Vi har populära studiecirklar i t ex ”Data för skrämda nybörjare” där många deltagare de senaste åren har lärt sig om datorn från grunden. I upplägget ingår bland annat att lära sig att sköta bankärenden via nätet, beställa biljetter, enkel formatering och inblick i de vanligaste dataprogrammen.

  Källa:

  Publicerad:2007-10-15
 13. Artikel

  Den digitala bryggan

  Projektet är ett samarbete mellan NBV:s medlemsorganisationer i Halland

  Källa:

  Publicerad:2007-10-17
 14. Webbsida

  Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

  Digital delaktighet. Under året som gick fokuserade bl.a. folkbildningen på detta och tillsammans med olika organisationer tas nu fortsatta krafttag inför denna stora utmaning. Nämligen hur vi ska få hela befolkningen digitalt delaktig

  Källa:

  Publicerad:2011-01-31
 15. Artikel

  Digidel

  Direktsändning måndag 20 oktober 2014. Sändningen kan ses här i efterhand (3 tim 49 min)

  Källa:

  Publicerad:2014-10-24