Visar 15 av 255 träffar på Religioner

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Gud, men vart tog Kristus vägen? : I fokus: Gud och Kristus

  Åke Bonnier, domporst i Stockholm, samtalar med Susanne Wigorts Yngvesson, teol.dr etik, Teologiska högskolan. Samtalsledare är S:ta Katharinastiftelsens direktor Madeleine Åhlstedt. Det är lättare att komma undan med Gud, menar Susanne Wigorts Yngvesson. Gud kan vi komma överens om, säger hon. Blandar vi in Kristus så blir det mycvket mer radikalt. Och var det Kristus eller Jesus som dog på korset? Arrangör: S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2011-01-20
 2. Video

  UR Samtiden - Tro och vetenskap : Konflikt eller komplement

  Seminariet tar upp relationen mellan kristen tro och vetenskap. Tre modeller presenteras: konflikt-, komplement- och kongruensmodellen. Mats Selander från kristna CredoAkademin beskriver i en föreläsning dessa modeller och argumenterar utifrån en kristien ståndpunkt för varför han menar att att kristen tro och modern vetenskap är vänner och inte fiender. Föredraget är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2010-04-30
 3. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton : En svensk orientalism?

  Catarina Lundström, fil.dr. i historia, berättar om projektet "Välfärd och kulturell kolonialism", som syftar till att analysera och jämföra verksamheter rörande mission och välfärdsarbete i norra Sverige samt i norra Afrika. Vilken inverkan har dessa möten mellan samer, nordafrikaner och missionärer haft på föreställningar om det "svenska", det "samiska", det "muslimska" samt det "kvinnliga" respektive "manliga"? Catarina Lundströms utgångspunkter är ett "både-och-perspektiv", både hermeneutiskt och kritiskt:och att kristen mission stått för nyttig, viktig och angelägen social verksamhet (socialt arbete av olika slag: skolor, barnhem, ålderdomshem, utbildning osv) och att kristen mission i flera avseenden vilat på ett samtida särartstänkande inom ramen för en kolonial diskurs. Kanske kan vi här tala om en svensk orientalism?

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2010-03-09
 4. Video

  UR Samtiden - Humanistiskt bokslut : Det postsekulära tillståndet

  Burkastrider, påvliga utspel, abortdiskussioner - att hitta samtida exempel på religionens betydelse på såväl individ- som samhällsnivå är inte svårt. För en hållbar utveckling på samhällsnivå är det nödvändigt att åter börja reflektera över religionens politiska roll. Om relationen mellan religion, modernitet och politik med Ola Sigurdson, professor tros- och livsåskådningsvetenskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2010-01-19
 5. Video

  UR Samtiden - Tro och vetenskap : John Lennox möter Christer Sturmark

  Finns det filosofiskt godtagbara argument för eller emot Guds existens? Kan vetenskap och religion förenas? Handlar de om helt olika saker? Eller är de rent av i konflikt med varandra? Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox möter Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna i ett samtal. Lennox argumenterar utifrån ett kristet perspektiv, Sturmark från ett naturalistiskt. I samtalet deltar också Stefan Gustavsson, chef för den kristna CredoAkademin, och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Diskussionen är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2010-04-30
 6. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2014 : Förlåtelse och försoning

  Kan allting verkligen förlåtas? Desmond Tutu, ordförande för Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika och mottagare av Nobels fredspris 1984, har ofta fått frågan hur människor har kunnat förlåta övergreppen under apartheidtiden. Tillsammans med sin dotter Mpho Tutu har han skrivit boken "Förlåtelse - den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld". Desmond och Mpho Tutu diskuterar tillsammans med tidigare ärkebiskopen KG Hammar hur man uppnår förlåtelse och försoning. Inspelat den 26 september 2014 på Bokmässan i Göteborg. Arrangörer: Libris och Se människan/Svenska kyrkan.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2014-09-26
 7. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2014 : Bibelns kulturhistoria

  Ola Wikander är religions- och språkvetare och har skrivit boken "Gud är ett verb". Han berättar här om hur aktuella tankarna och texterna i Gamla testamentet fortfarande är. Moderator: Stefan Hilding. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 26 september 2014. Arrangör: Norstedts.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2014-11-10
 8. Video

  En bok, en författare : Tracing Old Norse Cosmology

  I "Tracing Old Norse Cosmology", som ingår i serien "Vägar till Midgård", hävdar arkeologiprofessor Anders Andrén att de grundläggande idéerna om ett ordnat universum och föreställningar om tid och rum i fornnordisk religion kan studeras i en dialog mellan arkeologi och den isländska berättartraditionen. Idéer om världsträdet Yggdrasil och Midgård kan spåras i bilder och föremål från olika delar av skandinavisk förhistoria. Genom att kombinera förhistoriska framställningar med senare skrifter ger Andrén en nyanserad bild av nordisk förkristen kosmologi. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2014-04-30
 9. Video

  En bok, en författare : Fred är vägen till fred

  Fred är inte bara avsaknad av krig. En djupare form av fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. K.G. Hammar, teolog och f.d. ärkebiskop, menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det går inte att bomba eller rusta sig till fred. För att skörda måste man först så. K.G Hammar intervjuas av Anna Lindman.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2014-02-14
 10. Video

  En bok, en författare : Boken

  En ensam gestalt sitter lutad över en bok och medan sida efter sida fylls med ord och mening växer en hel värld och en kämpande mänsklighet fram. Niklas Rådströms roman Boken, kraftigt inspirerad av Bibeln, sträcker sig över tusentals år och beskriver den komplexa relationen mellan människan och Gud. Här återges bibliska berättelser som Syndafloden, Adam och Eva och Sodom och Gomorra i djärva och visionära gestaltningar. Intervjuare: John Chrispinsson.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2014-02-10
 11. Video

  En bok, en författare : Den ädla döden

  Michael Azar tecknar det västerländska martyrskapets idéhistoria i "Den ädla döden." Genom gestalter som Jeanne d´Arc och Robespierre, Che Guevara och Breivik, skildrar författaren hur martyrens blod blir till skådespel och en symbol för sanning. Människans sårbarhet förvandlas till hennes främsta vapen. Det är genom att dö som man segrar. Intervjuare: John Chrispinsson.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2013-04-04
 12. Video

  Världen : Amishfolket, del 2

  I takt med vår tids utveckling hamnar amishkyrkans värderingar i konflikt med det amerikanska samhället. Amish motsätter sig till exempel byggnormer som kräver brandvarnare i bostäder, eftersom de anser att en teknisk uppfinning inte kan påverka Guds vilja. Även inställningen till skolväsendet har kantats av konflikter genom åren då man motsatt sig den allmänna skolplikten. Amish anser att för mycket utbildning kan göra barnen för individualistiska, att de kan förlora sina värderingar och vända sig bort från rörelsen. Medlemmar, personer som lämnat rörelsen, antropologer och historiker ger oss här en bild av rörelsens, för många, okända värld.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2012-12-31
 13. Video

  Världen : Amishfolket, del 1

  I två program följer vi livet i ett antal amishsamhällen i USA under ett år. Amishfolket lever än idag enligt strikta religiösa regler från 1700-talet. Gruppen är bildad ur en utbrytning ur mennoniterna som är en schweizisk anabaptistisk rörelse med sitt ursprung från 1500-talet. På grund av förföljelse i Europa kom de att emigrera till USA på 1700-talet. Idag har rörelsen knappt 250 000 medlemmar huvudsakligen i Pennsylvania och Ohio i USA. Amishrörelsen förordar ett tillbakadraget liv där man värnar om kultur, tradition och tro. Samtidigt har medlemmarna allt svårare att försörja sig på traditionellt vis. I dag har den av omvärlden romantiserade bilden av livsföringen utvecklats till en turistindustri.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2012-12-24
 14. Video

  UR Samtiden - Religion och politik : I fokus: Tradition före människorätt

  Att den ryske presidenten utnämner patriarken av den rysk-ortodoxa kyrkan till "årets människa" är bara ett av många tecken på kyrkans inflytande över rysk politik. Det säger filosofen och teologen Elena Namli som också pekar på att de starka banden mellan kyrka och stat leder till att kyrkan inte vågar söka sin egen röst i politiken.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2011-05-25
 15. Video

  UR Samtiden - Religion och politik : Ortodoxa kyrkans roll i rysk politik

  Att den ryske presidenten utnämner patriarken av den rysk-ortodoxa kyrkan till "årets människa" är bara ett av många tecken på kyrkans inflytande över rysk politik. Det säger filosofen och teologen Elena Namli som också pekar på att de starka banden mellan kyrka och stat leder till att kyrkan inte vågar söka sin egen röst i politiken och därför saknar incitament för teologisk utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-10-09 Skapad:2011-05-05