Visar 4 av 4 träffar på Metoder

Sortera på:
 1. Artikel

  Metoder för förändring

  Forum Syd har utvecklat ett metodmaterial för hur organisationer kan arbeta med utvecklingssamarbete. Materialet riktar sig främst till biståndsorganisationer men kan också användas av studiecirklar och folkhögskolor

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-01-20
 2. Webbsida

  Studiehandledning till Forum Syds material "Metoder för förändring"

  Studiehandledning som knyter an till de skrifter om metoder i folkrörelsernas utvecklingssamarbete som Forum Syd tagit fram.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-10-23
 3. Webbsida

  Utbyten för förändring

  Handbok för ömsesidigt lärande mellan organisationer och personer i Nord och Syd.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2009-08-31
 4. Webbsida

  Metodhandboken

  Sammanställning av erfarenheter av internationellt utvecklingssamarbete gjord av solidaritetsorganisationerna Framtidsjorden, Latinamerikagrupperna och Svalorna.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-04-28