Visar 15 av 67 träffar på Svenska traditioner

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2015 : Språkliga förbud

  Vad innebär det att ett språk har blivit nationellt erkänt som ett minoritetsspråk? Mikael Vinka är forskare på Umeå universitet. Här berättar han om svenska lagar och hur det praktiskt ser ut med möjligheten för samer att lära sig sitt modersmål. Inspelat den 4 mars 2015. Arrangörer: Sametinget, Umeå universitet och Västerbottens museum.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2015-04-14
 2. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2015 : Samiskt resursutnyttjande på 1600-talet

  Gudrun Norstedt forskar om skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå. Hon berättar om hur samerna levde och använde skogen under 1600-talet. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2015-04-10
 3. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2015 : Ekologisk kunskap i det samiska samhället

  Berit Inga arbetar vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå och är same. Hon berättar här om vad det innebär för samerna att de har blivit erkända av svenska staten och får ett eget sameting. Inspelat den 3 mars 2015. Arrangörer: Umeå universitet, SLU och Västerbottens museum.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2015-04-09
 4. Video

  En bok, en författare : Tillsammans - i lust eller blomstring

  Dan Andersson frågar sig varför vi gör allt mindre åt våra allt större problem. "Tillsammans - i lust eller blomstring?" synar begrepp som frihet, plikt, ansvar och ömsesidighet. Boken visar hur skolan och klimatet och tjänstemännens etik hänger samman med en urgammal filosofisk konflikt. Den mellan lustens och blomstringens princip. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2013-03-06
 5. Video

  UR Samtiden Tema : Samerna igår och idag

  Kung Karl IX utropade sig till lapparnas kung och Strindberg berättade glatt att han hade samiskt påbrå. Men kunskapen om samerna har generellt inte varit stor genom den svenska historien. Och än idag är skolundervisningen om samer undermålig, säger forskaren Anna-Lill Ledman. Under den samiska veckan i Umeå presenteras forskning om samernas situation igår och idag.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2012-05-06
 6. Video

  Hundra ord för snö : Björnar är också gudar

  Vi berättar om samernas kärlek till naturen och om samiska myter. För samerna betyder naturen nästan allt, och man ska därför vara tacksam mot den. På fjället lever allting, till och med stenarna, men bara för den som kan se det. Björnen, som förr i tiden var som en slags gud, får en riktig begravning när man ätit upp den - benresterna ska lämnas tillbaka till jorden. I samernas land finns speciella samiska gudar och sagor, heliga stenar och nåjden - medicinmannen som kan bota sjukdomar på helt andra sätt än våra doktorer.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2005-12-22
 7. Video

  Hundra ord för snö : Kan man jojka är man aldrig ensam

  Jojken är en slags urgammal samisk rapmusik som gör att man mår bra. Både barn och vuxna jojkar, och vissa gör rockmusik med jojken som grund. I programmet berättar vi också om samiska kåtor som går att fälla ihop som ett tält, eller som är byggda av torv och kan stå i hundra år. Vi visar dessutom det samiska hantverket: snidade knivar, metallbroderade klockarmband och samiskt mode av senaste snitt.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2005-12-15
 8. Video

  Hundra ord för snö : Ett litet folk i ett stort land

  Med en annorlunda kultur och finkläder i starka färger lever samerna mitt i det vanliga samhället. Vi berättar om hur det var när samernas förfäder kom som de första invånarna till Sverige, men hur svenska staten tog ifrån dem rättigheter, språk och land.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2005-12-08
 9. Video

  Hundra ord för snö : Vem är same?

  Vi berättar om hur det går till när samerna sköter om sina renar och vad de har dem till, hur de samlar in dem med helikopter och hur de märker sin kalv. Det samiska språket är helt annorlunda och har ingenting gemensamt med det svenska. Till och med samer kan ha svårt att förstå olika dialekter. Dessutom berättar vi om hur det är att vara samisk tjej med nitarmband i storstan.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-08-01 Skapad:2005-12-01
 10. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2012 : Är samerna det enda folk som inte dansat?

  Dansaren och koreografen Ola Stinnerbom och författaren Birgitta Stålnert har på olika vis försökt återskapa den samiska dansen genom att följa spåren bakåt. Det var inte en enkel väg. På 1600-talet förbjöds de samiska trummorna, bara ett knappt 100-tal finns kvar. Däremot finns nästan 6000 år gamla hällristningar kvar i norska Alta. Ola Stinnerbom har med hjälp av dem och andra dokument försökt återskapa samisk dans, och han visar på scen hur dansen kan ha sett ut. Inspelat på Västerbottens museum i mars 2012. Moderator: Peter Sköld. Arrangör: Såhkie - Umeå sameförening.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-07-02 Skapad:2012-04-17
 11. Video

  Jag och min mormor : Samer

  Vi följer 18-åriga Ida Kråik när hon besöker sin mormors syster Sakka Nejne i Jämtland för att ta reda på mer om sina samiska rötter. Ida bor i Södertälje och har utan att lyckas kämpat för att få läsa samiska som modersmålsundervisning. Sakka arbetar som sydsamisk översättare och svarar på Idas frågor och berättar bland annat om vad smycket som Ida fick av sin mamma när hon föddes betyder. Hon berättar också om hur hon hade det när hon var liten. Tillsammans reser Ida och Sakka upp till fjället och är med när renarna ska samlas in.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-06-25 Skapad:2008-08-03
 12. Video

  Jag och min mormor : Tornedalingar

  15-åriga Hilda Johansson förstår inte ett ord meänkieli, men hon skulle gärna vilja. Vi följer med henne då hon besöker sina morföräldrar för att lära sig mer om språket och om sina tornedalska rötter. Gösta och Ensio bor i den lilla byn Liviöjärvi utanför Pajala och talar enbart meänkieli med varandra. De tar med Hilda till huset där Gösta växte upp och hon besöker också Linnea Nylund som skrivit en lärobok i meänkieli.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-06-25 Skapad:2008-08-10
 13. Video

  Vår samiska kamp : Rätten till jorden

  Niila Inga är renägare och bor i Laevas sameby, nära Kebnekaise. Han och familjen lever ett traditionellt samiskt liv nära naturen. Niila Inga kan visa på hundraårig användning av jorden, där familjen livnärt sig av rennäring, men har inga papper på egendomsrätt. Området har rika mineraltillgångar och nu finns det intresse för att starta en ny gruva. Niila oroar sig för att familjens framtid kan ödeläggas. Finnmarkslagen och Finnmarkskommissionen har för avsikt att slå fast vem som har egendomsrätt till jorden och vattnet. I lagen är det tydligt formulerat att hänsyn ska tas till samernas rättigheter. Elena Tolstenko, som lever i Ryssland, strävar efter att hålla de samiska traditionerna levande trots att hon bor i ett höghus. Tidigare hade ryska samerna speciella rättigheter till sina gamla områden, men i dag tas det inga hänsyn till de gamla avtalen.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-05-25 Skapad:2014-04-23
 14. Video

  Vår samiska kamp : Entreprenörernas tid

  Att livnära sig på utövandet av traditionella samiska yrken blir allt svårare. När Ante Aikios familj inte längre kunde försörja sig på rennäringen flyttade de till finska vintersportorten Levi. Där säljer de upplevelser till turister och Ante driver en restaurang och ett samiskt museum. I Norge lever Mikkel Isak Eira av traditionell renskötsel. Myndigheterna menar att det finns för många renar på Finnmarksvidda och Mikkel kan bli tvungen att avliva sina renar. Vid havet, i byn Pollen på Stjernøya, önskar Tor och Bjørg Mikkola att de kan föra traditionerna med fiske vidare till nästa generation. De älskar livet vid havet, men upplever att det blir allt svårare att livnära sig på fisket. Vad blir kvar av den samiska kulturen om samer inte längre kan bedriva rennäring eller fiske?

  Källa:

  Uppdaterad:2015-05-25 Skapad:2014-04-09
 15. Video

  Vår samiska kamp : Stolt framtid

  I Norge under första delen av 1900-talet ansågs den samiska kulturen vara mindre värd och samerna skulle lära sig norska och leva efter norska seder och bruk. Vi träffar Susann Funderud Skogvang från Kåfjord som fick en hemläxa i skolan som förändrade hennes liv. Hon fick reda på att alla fjällen i bygden hade samiska namn. Susann fick för första gången kontakt med sitt samiska arv och är idag, liksom många andra, stolt över sitt ursprung och sin identitet. Vi träffar även Solbjørg Valio som gick på norsk internatskola i slutet av 1950-talet, och Per Fugelli som var distriktsläkare i Lakselv i slutet av 1970-talet. Dessutom berättar Nina Afanasyeva i ryska Murmansk om sin kamp för att den samiska kulturen ska överleva.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-05-25 Skapad:2014-03-26