Livet & hälsan : Hjärt- och kärlsjukdomar

För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet.

Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i Sverige riskerar att någon gång drabbas av kärlkramp eller hjärtinfarkt. Men dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat tack vare den snabba utvecklingen av vården. Redan under barndomen börjar förändringarna i hjärtats kärlväggar, det vi kallar åderförkalkning. Med en förändrad kost, mer motion och en lugnare livsstil skulle vi undvika mycket oro, smärta och för tidig död. Leila har gått igenom fyra ballongvidgningar av hjärtats kranskärl och har insett att hennes sätt att leva måste ändras. Detta kursavsnitt ger fördjupad kunskap om orsakerna bakom problem med hjärtat och blodkärlen och hur vi kan minska riskerna att drabbas.